Основни дейности в ДЦДМУ – Червен бряг:

– Дневна грижа – грижа за всички потребности в т.ч. трикратно хранене, хигиенни нужди, възможност за следобедна почивка и сън;

– Подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние;

– Прилагане на съвременни методи за терапия, обучение и рехабилитация на базата на изготвена индивидуална програма за всяко дете/възрастен;

– Подпомагане и подкрепа на процеса на интеграция в образователната система на децата и младежите;

– Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности;

– Музикални занимания и занимания с различни приложни дейности и техники на изобразителното изкуство;

– Организиране на свободното време чрез участия в празнични мероприятия, екскурзии, посещения на представления и изложби и други;

– Обучение на родители и близки в умения за обгрижване и развиване на потенциала на деца и лица с увреждания;

– Информиране, консултиране и посредничество на родители и близки на лица с увреждания в т.ч. и възможност за мобилна работа на място в дома на детето/лицето, ползвящо услугите на ДЦДМУ.

За успешното изпълнение на посочените цели и дейности в ДЦДМУ – Червен бряг работи екип от единадесет специалисти и подкрепящ персонал.