НАШЕТО МОТО:

„ Да се съберем заедно е начало.

 Да останем заедно е прогрес.

Да работим заедно е успех.”

 

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Аз съм Цветелина Атанасова. По образование и призвание съм социален работник. От 25 години работя в социалната сфера, а от 2007 година ръководя работата на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания Червен бряг. Работата ми тук за мен се превърна в кауза. През годините придобих ценен опит, вярвам че съм дала много и мога с още много да допринеса за по-доброто качество на живот на децата и възрастните на територията на общината. За мен най-важното е да работя с добри, позитивни и сърцати хора с чувство за хумор, какъвто е нашият прекрасен екип.
МАЯ СТАНЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Казвам се Мая Станчева и съм социален работник. Включих се в екипа на Дневния център на СОНИК СТАРТ през 2017 година, но сякаш винаги съм била част от него. Работният процес е динамичен и предизвикателен, предлагащ възможности за личностно и професионално развитие. Работата в ДЦДВХУ ми позволява да използвам силните си страни - организираност, последователност и умение за работа в екип.
СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Снежана Михайлова и съм възпитател в Дневния център за деца и възрастни хора с увреждания, част от семейството на СОНИК СТАРТ, от самото създаване на социалната услуга. За мен това не е просто работа, а втори дом. Моята целенасоченост в работата ми помага да се справям с ежедневните трудности. Имам възможността да бъда част от сплотен и отговорен екип, което ми дава самочувствие и мотивация в професонален план.
ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Елеонора Борисова и съм възпитател в ДЦДВХУ Червен бряг. През 2016 година се присъединих към екипа на СОНИК СТАРТ. За мен ежедневният контакт с хората, които посещават Центъра, е възможност за личностно и професионално развитие, което от своя страна ми помага да бъда по-адаптивна в работния процес и да постигам максимални резултати.
АДЕЛИНА ВЕЛКОВА
ПЕДАГОГ
Казвам се Аделина Велкова и съм педагог в ДЦДВХУ от 2016 година. За мен работата като педагог е провокираща и градивна, което ми позволява да се развивам в различни области. Ежедневните предизвикателства ми дават възможността да натрупам полезен професионален и житейски опит. Моята увереност в работата се дължи в голяма степен и на ежедневната подкрепа от страна колегите ми, които са пример за подражание и вдъхновение.
ВАЛЯ ЛАЛОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Казвам се Валя Лалова и съм медицинска сестра. Станах част от екипа на СОНИК СТАРТ през 2017 година, когато започнах работа в Дневния център. Моя лична цел е да променям негативните нагласи в обществото към хората с дефицити, защото всички ние се нуждаем от емпатия, внимание и подкрепа!
ЕЛИСАВЕТА КОЦЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Казвам се Елисавета Коцева и съм медицинска сестра. Част съм от екипа на СОНИК СТАРТ от 2017, когато започнах работа в Дневния център. Съпричастността и подкрепата са основното, което е необходимо за подобряване на качеството на живот за хората с увреждания и се радвам, че мога да бъда част от екип, който ги отдава в максимална степен.
ВЕСЕЛКА ЛАЛОВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Казвам се Веселка Лалова и съм рехабилитатор. Станах част от екипа на ДЦДВХУ от декември 2017 г. В работата си се стремя да бъда полезна на децата и възрастните, които посещават Центъра, както и на своите колеги. Позитивната атмосфера и екипността, които Центърът притежава, са гарант за ефективност в работата и високо качество на предоставяните услуги.
ИВАНКА ПЕТКОВА
САНИТАР
Казвам се Иванка Петкова и съм санитар в ДЦДВХУ Червен бряг. Станах част от екипа на социалната услуга през 2016 година. Работата ми позволява да осъществявам контакти с много и различни хора и да придобивам ценен опит. Считам, че с малки стъпки и целенасоченост на заниманията, екипност и подкрепа се постигат добри резултати.
ВЕСЕЛИН КОСТОВ
ТРАНСПОРТ
Казвам се Веселин Костов и управлявам специализирания автомобил за хора с увреждания на ДЦДВХУ Червен бряг. Присъедих се към екипа на Дневния център през 2016 г. Работата е едно ново и обогатяващо предизвикателство за мен. Чрез ежедневния си пряк контакт с децата и възрастните се научих да бъда по-толерантен и съпричастен към хората в неравностойно положение и техните семейства.
НИКОЛАЙ БАНЗУРКОВ
ОТГОВОРНИК ПОДДРЪЖКА
Казвам се Николай Банзурков и съм отговорник по поддръжката в Дневния център, който е част от семейството на СОНИК СТАРТ. Започнах работа в Центъра през 2016 година. Притежавам разнообразни интереси и умения, които ми позволяват да бъда гъвкав, адаптивен и полезен във всякакви ситуации.