НАШЕТО МОТО:

„ Да се съберем заедно е начало.

 Да останем заедно е прогрес.

Да работим заедно е успех.”

 

ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Аз съм Цветелина Атанасова. По образование и призвание съм социален работник. От 25 години работя в социалната сфера, а от 2007 година ръководя работата на Дневен център за деца и младежи с увреждания Червен бряг. Работата ми тук за мен се превърна в кауза. През годините придобих ценен опит, вярвам че съм дала много и мога с още много да допринеса за по-доброто качество на живот на децата и възрастните на територията на общината. За мен най-важното е да работя с добри, позитивни и сърцати хора с чувство за хумор, какъвто е нашият прекрасен екип.
СТЕЛА ВАСИЛЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Казвам се Стела Василева и съм социален работник. Включих се в екипа на Дневния център на СОНИК СТАРТ през м. юни 2019 година, но сякаш винаги съм била част от него. Работният процес е динамичен и предизвикателен, предлагащ възможности за личностно и професионално развитие. Работата в ДЦДМУ ми позволява да използвам силните си страни - организираност, последователност и умение за работа в екип.
АДЕЛИНА ВЕЛКОВА
ПЕДАГОГ
Казвам се Аделина Велкова и съм педагог в ДЦДМУ от 2016 година. За мен работата като педагог е провокираща и градивна, което ми позволява да се развивам в различни области. Ежедневните предизвикателства ми дават възможността да натрупам полезен професионален и житейски опит. Моята увереност в работата се дължи в голяма степен и на ежедневната подкрепа от страна колегите ми, които са пример за подражание и вдъхновение.
СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Снежана Михайлова и съм възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания, част от семейството на СОНИК СТАРТ, от самото създаване на социалната услуга. За мен това не е просто работа, а втори дом. Моята целенасоченост в работата ми помага да се справям с ежедневните трудности. Имам възможността да бъда част от сплотен и отговорен екип, което ми дава самочувствие и мотивация в професонален план.
ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Елеонора Борисова и съм възпитател в ДЦДМУ Червен бряг. През 2016 година се присъединих към екипа на СОНИК СТАРТ. За мен ежедневният контакт с хората, които посещават Центъра, е възможност за личностно и професионално развитие, което от своя страна ми помага да бъда по-адаптивна в работния процес и да постигам максимални резултати.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Казвам се Гергана Георгиева, рехабилитатор в ДЦДМУ. Работя в услугата от нейното създаване. За мен работата е удоволствие и предизвикателство; тук имам възможността да надграждам и развивам своите знания и умения. Интересите ми са насочени към съвременните тенденции в областта на неврологията, психологията, физиотерапията, физическото възпитание и спорт, работата с деца с неврологични нарушения, аутизъм и др., както и мястото на рехабилитацията при деца със сензорни дефицити.
ИВАНКА ПЕТКОВА
САНИТАР
Казвам се Иванка Петкова и съм санитар в ДЦДМУ Червен бряг. Станах част от екипа на социалната услуга през 2016 година. Работата ми позволява да осъществявам контакти с много и различни хора и да придобивам ценен опит. Считам, че с малки стъпки и целенасоченост на заниманията, екипност и подкрепа се постигат добри резултати.
ВЕСЕЛИН КОСТОВ
ТРАНСПОРТ
Казвам се Веселин Костов и управлявам специализирания автомобил за хора с увреждания на ДЦДМУ Червен бряг. Присъедих се към екипа на Дневния център през 2016 г. Работата е едно ново и обогатяващо предизвикателство за мен. Чрез ежедневния си пряк контакт с децата и възрастните се научих да бъда по-толерантен и съпричастен към хората в неравностойно положение и техните семейства.
НИКОЛАЙ БАНЗУРКОВ
ОТГОВОРНИК ПОДДРЪЖКА
Казвам се Николай Банзурков и съм отговорник по поддръжката в Дневния център, който е част от семейството на СОНИК СТАРТ. Започнах работа в Центъра през 2016 година. Притежавам разнообразни интереси и умения, които ми позволяват да бъда гъвкав, адаптивен и полезен във всякакви ситуации.