Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг е социална услуга в общността, създадена през 2006 година от Община Червен бряг. От 01.08.2016 година услугата се управлява от „СОНИК СТАРТ“ ООД. Услугата е държавно делегирана дейност.

ДЦДВХУ предоставя условия за цялостно обслужване на деца и възрастни хора с увреждания през деня. Основните дейности са свързани с осигуряване на социална подкрепа, задоволяване на ежедневни здравни, психологични, образователни, рехабилитационни и терапевтични потребности, организация на свободното време и личните контакти.

Основната цел на ДЦДВХУ е да насърчава социалното, емоционалното, образователно и културно развитие на всяко дете и възрастен, подкрепяйки всеки човек да развие потенциала, който притежава, и да бъде ценен участник в животта на общността. Преодоляването на социалната изолираност и гарантирането на равноправното положение; създаването на възможности за инициативност, придобиването на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите в ежедневието и укрепването на психическото равновесие; осигуряването на постоянна и качествена грижа за децата и лицата със специфични нужди от подкрепа, са част от задачите – мисия на екипа на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания – Червен бряг.

За да отговори на специфичните нужди на всяко едно дете и възрастен, ДЦДВХУ разполага с богата и поддържана материална база, добре структурирани и подредени, чисти и светли кабинети и зали за групова и инидивидуална работа; огромен набор от дидактични материали; специфично оборудване и техника за рехабилитация; уреди и мебели, създаващи, спокойствие и комфорт, доближаващ се до домашния уют.