• ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА April 12, 2017 На 11 април 2017г. в сградата на ДЦДВХУ Червен бряг се проведе поредно обучение, подкрепящо практическата работа на екипа на центъра, на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение ...
  • БЕСЕДА „ЩОМ СЕ РАЗБОЛЕЯ“ April 8, 2017 На 7 април 2017 г., по повод Световния ден на здравето, кинезитерапевтът от ДЦДВХУ Червен бряг проведе беседа на тема „Щом се разболея”, с цел повишаване на здравната култура на ...
  • ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ! March 31, 2017 По повод предстоящия 2 април, екипът и потребителите на ДЦДВХУ Червен бряг дадоха своя принос в подкрепа на информираността за аутизма. С много старание и ентусиазъм те изработиха информационно табло ...
  • НАПРАВИ ДОБРО – ПОСАДИ ДЪРВО! March 21, 2017 Богатият календар от местни събития, част от  Национална кампания „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ в град Червен бряг, започна с проведената от ДЦДВХУ ...
  • КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ March 18, 2017 Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг участва в Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, която се проведе в периода ...
  • ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ December 6, 2016 От 4 до 6 декември 2016г. в гр. Плевен се проведе Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ, в която взе участие и екипа ...
  • УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА November 6, 2016 Екипът на ДЦДВХУ Червен бряг премина обучения в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г.: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и ...