НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА ДЦДМУ В ЧЕРВЕН БРЯГ

СОНИК СТАРТ стартира надграждащи обучения за екипите на центровете за предоставяне на социални услуги в цялата страна. На 28.01.2021 г. екипът на ДЦДМУ в град Червен бряг участва в надграждащо обучение с цел припомняне на основните принципи и методи на работа в организацията, както и обсъждане на новите проекти и начинания, които ще се реализират през тази […]

0 comments

ЕКИПЪТ НАДГРАЖДА НОВИ УМЕНИЯ

Екипът на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг, като активна част от СОНИК СТАРТ, се включва във всички планувани специализирани обучения за 2017 г., разработени така, че да отговарят максимално на практическата насоченост на работата на специалистите. В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ДЦДВХУ участва в обучения […]

0 comments