ЕКИПЪТ НАДГРАЖДА НОВИ УМЕНИЯ

Екипът на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания (ДЦДВХУ) Червен бряг, като активна част от СОНИК СТАРТ, се включва във всички планувани специализирани обучения за 2017 г., разработени така, че да отговарят максимално на практическата насоченост на работата на специалистите. В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ДЦДВХУ участва в обучения […]

0 comments