УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Екипът на ДЦДВХУ Червен бряг премина обучения в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г.: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Езикът на тялото. Разбиране на невербална комуникация“ с обучител Ивайло Миланов.

В рамките на два обучителни дни, на 04 – 05.11.2016г. в гр. Левски, участниците утвърдиха знания и умения по отношение на изграждането на доверие; ефективното общуване; мотивационното интервю, партньорски подход и идентифициране ресурсите на клиента; работата с недоброволни клиенти и др. Използваха се множество интерактивни методи, които подкрепиха теоретичното представяне и предоставиха възможност за активност отстрана на екипите – гарант за усвояване на нужните умения, необходими в работата с потребителите на услугата.