ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ

От 4 до 6 декември 2016г. в гр. Плевен се проведе Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ, в която взе участие и екипа на ДЦДВХУ – Червен бряг.

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ се провежда всяка година от СОНИК СТАРТ, за да даде възможност за високоефективен обмен на опит; анализ на дейността през изминалата година и планиране на новите дейности с участието на всички екипи; обсъждане на идеи за кампании и инициативи; затвърждаване и изграждане на нови контакти между специалистите и сплотяване на екипите и др.

Споделянето на различния професионален поглед и опит на всеки един способства повишаването на компетентността, мотивацията, активността и увереността на специалистите и е един от факторите, които осигуряват предоставянето на качествени социални услуги в СОНИК СТАРТ.