ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ!

По повод предстоящия 2 април, екипът и потребителите на ДЦДВХУ Червен бряг дадоха своя принос в подкрепа на информираността за аутизма. С много старание и ентусиазъм те изработиха информационно табло по случай Световния ден.

Таблото е поставено в сградата на Центъра, за да подкрепи осведомеността за състоянието, но и да провокира и насърчи проявата на повече разбиране и толерантно отношение към децата и възрастните с аутизъм.

Основна цел на Световния ден за информираност за аутизма е насочване на общественото внимание към темата като значима и глобална. Акцент е и подчертаване значимостта на ранното диагностициране и интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата от аутистичния спектър.