БЕСЕДА „ЩОМ СЕ РАЗБОЛЕЯ“

На 7 април 2017 г., по повод Световния ден на здравето, кинезитерапевтът от ДЦДВХУ Червен бряг проведе беседа на тема „Щом се разболея”, с цел повишаване на здравната култура на потребителите и изграждане на уважение към професията на здравния работник. Беседата подкрепи и усилията за преодоляване на предразсъдъци и изграждане на позитивни нагласи както спрямо професията, така и по отношение отговорността за собственото здраве.