ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЧКА

На 13 април 2017 г. в ДЦДВХУ гр. Червен бряг се проведе „Великденска работилничка“. Инициативата целеше потребителите да се запознаят с традициите, свързани с отбелязването на празника, и да се включат в подготовката за него. С помощта на природни материали, с ентусиазъм и творческо вдъхновение малки и големи заедно изработиха великденски пиленца, зайчета, украси и декорации. Екипът на Дневния център разказа на децата и младежите с интересни и любопитни факти за това как се празнува Великден по света. Запознаването с различни измерения на културата и традициите провокира любопитството и въображението на участниците, като и способства постигането на приемащо и открито отношение към различията и възможностите за осъществяване на позитивно взаимодействие в рамките на общи занимания.