ИНИЦИАТИВА „КНИГА ПОДАРИ И ПРИЯТЕЛ МОЙ БЪДИ“

На 24 април 2017г. в град Червен бряг екипите на СОНИК СТАРТ от Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания, Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост проведоха инициатива „Книга подари и приятел мой бъди“.

Инициативата е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ и е посветена на 23 АПРИЛ – Световният ден на книгата, и 24 АПРИЛ – Международният ден на младежката солидарност.

В организирания празник на книгата и четенето взеха участие  потребителите на социалните услуги в гр.Червен бряг, деца от детските градини и ученици от учебни заведения в града. С радост и ентусиазъм в събитието се включиха като активни участници родители, приятели и други жители на града.

Организираха се дарителски маси, където се приемаха детски книжки и художествена литература, дарени от деца и възрастни. Всеки дарител получи поименен сертификат за направеното дарение, малка почерпка и подарък. В творчески кътове, тематична викторина и рецитал „Кажи ми своето любимо стихотворение“ участниците в инициативата имаха възможност да подкрепят активно каузата за толерантност. Много настроение създадоха членовете на екипите, облечени в костюми на любими приказни герои, с което забавляваха подкрепилите инициативата деца и граждани на града.

„Книга подари и приятел мой бъди“ подари истински празник на град Червен бряг. Приятният пролетен ден и прекрасната инициатива създадоха много настроение сред всички участници.

Инициативата предизвика очаквано силно въздействие сред общността, като постигна своите цели, насочени към: подкрепа и насърчаване на интереса към книгите и желанието на децата да четат; стимулиране на дарителството като благородна кауза; популяризиране на доброволчеството след младите хора чрез включване в четене на децата и младежите с увреждания от социалните услуги; развитие на чувство за съпричастност и насърчаване толерантно отношение на децата и техните семейства към различните от тях.