ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО – ВРЕМЕ ЗА ЕКСКУРЗИЯ!

На 31 май 2017 г. се проведе екскурзия за потребителите на ДЦДВХУ, ЗЖ и ЦНСТ Червен бряг до зоопарк „Гергана“ гр. Кнежа. Инициативата стана част от Националния календар на събитията, посветени на 1-ви юни, под надслов „Всеки ден е ден на детето“. Всички се включиха с голямо нетърпение и ентусиазъм. Наблюдаваните животински видове предизвикаха истински любопитството на децата и младежите, особено на потребителите на ЦНСТ и ЗЖ. Децата с интерес наблюдаваха поведението и особеностите на животните. За опознаване на представените животински видове спомогна и проведената беседа, любезно осигурена от управата на зоопарка. Всички имаха възможност да поиграят и да се забавляват на добре поддържаните тревни площи и алеи в зоопарка. Екскурзията способства насърчаването на връзката с природата, както и разширяването на контактите на потребителите на социалните услуги и тяхното социално включване.