ДОМАКИНИ НА ОБУЧЕНИЕ

На 14 и 15 юли 2017 г. ДЦДМУ беше домакин на поредното обучение, организирано от „СОНИК СТАРТ“ ООД за своите екипи от Балчик, Левски и Червен бряг.

Обучението предостави възможност за надграждане на познанията на специалистите и е част от специализираната Обучителна програма за 2017 г., подкрепяща професионалното израстване на служителите.

В рамките на двата дни се разгледаха темите: „Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разтройства“ и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“.

 Теоретичните и практическите умения, които екипите усвоиха по време на обучението, способстваха повишаването на качеството на предлаганите социални услуги. Те са приложими в консултативната работа на специалистите с деца и родители и при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове за грижа.