УЧАСТИЕ В ОСМА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

Екипът на Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания участва в поредна, Осма годишна среща на екипите от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Срещата стартира на 3-ти и приключи на 5-ти декември 2017 г. В нея взеха участие всички спецалисти от отделните звена, което даде възможност за богат обмен на опит, както и ефективност в осъществяването на подробен анализ на дейността за 2017 г. и плануване на новите дейности, с основна цел – качествено предоставяне на социални услуги на територията на цялата страна.