АКЦИЯ ДОБРОВОЛЕЦ – ПОДАРЕТЕ СВОЯТА ПОДКРЕПА КАТО ПОСЕТИТЕ СОЦИАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА СОНИК СТАРТ И ПРОВОКИРАТЕ УСМИВКИ

СОНИК СТАРТ отваря вратите на социалните си центрове за всички хора с добри сърца в „Aкция доброволец“. През 10 годишната си история СОНИК СТАРТ успешно реализира Доброволческа програма, която предоставя възможности за активност и участие в подкрепа на социално значими каузи, изграждане на нови умения, ценен опит и приятелства, пътешествия, както и подкрепа на личностното и професионално развитие.

СОНИК СТАРТ е организация, която непрекъснато търси нови начини за популяризиране на Доброволческата кауза и подкрепа на общността. В тази връзка СОНИК СТАРТ обявява ново разширение на Доброволческата програма – „АКЦИЯ ДОБРОВОЛЕЦ“.

Всеки желаещ с добро сърце може да посети Центровете за предоставяне на социални услуги на СОНИК СТАРТ и да подари своето време за добра кауза. Участниците в „АКЦИЯ ДОБРОВОЛЕЦ“ ще имат възможността да споделят ежедневието на децата и младежите, ползватели на социални услуги и директно да се включат в подпомагането на уязвимите хора и техните общности чрез различни дейности.

„АКЦИЯ ДОБРОВОЛЕЦ“ стартира официално на 11 юни 2019г. от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Червен бряг (ЦНСТДМУ Червен бряг) и ще продължи в община Левски, а всеки желаещ може да се включи в акцията след попълване на Заявление за участие и регистрация в Доброволческата програма на СОНИК СТАРТ.

Заявленията за участие се подават в сградата на съответната социална услуга, а списък на социалните услуги и техните координати може да намерите тук.