ИНИЦИАТИВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

През месец юли се провед излет в местността “Езерото” – съвместна инициатива на социалните услуги от Червен бряг – ЦОП, ДЦДМУ, ЗЖ-ЛУИ и ЦНСТДМУ, посветена на Деня на приятелството.

Потребителите и екипите от социалните услуги бяха подкрепени в инициативата от всеотдайните и сърцати доброволци на ЦОП Червен бряг, които посветиха деня си на своите нови приятели – децата и младежите с увреждания.

Всички заедно приготвиха своя обяд и след положените усилия похапнаха на открито сред прохладата на ореховата гора. Денят продължи с познати и нови игри и забавления с топка, федербал, отборно съревнование по дърпане на въже и скачане с чували, много музика и танци, в които се включиха и членовете на екипите и доброволците.

Инициативата за поред път постигна една от главните цели на екипите – да направи децата и младежите с дефицити видими за своите връстници и за обществеността като цяло, да сближи и да даде възможност за разширяване на контактите и за взаимното опознаване в една непринудена и естествена среда.