НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА ДЦДМУ В ЧЕРВЕН БРЯГ

СОНИК СТАРТ стартира надграждащи обучения за екипите на центровете за предоставяне на социални услуги в цялата страна. На 28.01.2021 г. екипът на ДЦДМУ в град Червен бряг участва в надграждащо обучение с цел припомняне на основните принципи и методи на работа в организацията, както и обсъждане на новите проекти и начинания, които ще се реализират през тази година. Обучението проведе Десислава Миткова – ръководител и педагог в ЦНСТ Първомай.
По време на обучението персоналът на услугата представи базата за работа, която
разполага с множество кабинети за групова и индивидуална работа. В центъра функционира добре оборудвана сензорна стая, която се явява единственият специализиран кабинет от такъв тип за цялата община. Специалистите споделиха интерсни случаи от практиката си и обмениха опит и идеи за прилагането на нови методи на работа с цел постигане на максимално качесто на предлаганите услуги. По време на обучението се  отдели специално внимание на темата “Работа в екип”, като всички участници се обединиха около тезата, че умението да работим заедно, въпреки различията, е това което прави организацията ни толкова успешна и уникална.