НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА ДЦДМУ В ЧЕРВЕН БРЯГ

СОНИК СТАРТ стартира надграждащи обучения за екипите на центровете за предоставяне на социални услуги в цялата страна. На 28.01.2021 г. екипът на ДЦДМУ в град Червен бряг участва в надграждащо